Konstrukční betony pocházející z nosných prvků obytných budov nebo z dopravních staveb.

 

Specifikace Konstrukční betony – betony pocházející z nosných prvků obytných budov nebo z dopravních staveb.
Možné problémy spojené z recyklací Dostatečné oddělení výztuže.

Riziko kontaminace úkapy ropných látek.

Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a právní dokumenty
Kamenivo pro použití s požadavky na  vysokou bezpečnost Kamenivo a filer do betonů, malt a cementových potěrů Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 12620+A11)
ČSN EN 131391)
ČSN EN 13055-11)
ČSN EN 933-33)
ČSN EN 933-113)
ČSN EN 1744-1+A13)
ČSN EN 1744-53)
ČSN EN 1744-63)
ČSN EN 1367-43)
Umělý kámen Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ČSN EN 152861)
ČSN EN 146183)
ČSN EN 14617-1 až 163)
Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití) Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ČSN EN 152851)
ČSN EN 146183)
ČSN EN 14617-1 až 163)
Formátované výrobky pro sanitární a kuchyňské desky Prohlášení o shodě ČSN EN 152882)
ČSN EN 146183)
ČSN EN 14617-1 až 163)
Beton Beton Prohlášení o shodě ČSN EN 206 + A12)
ČSN P 73 24042)
ČSN P 73 24502)
ČSN EN 14487-12)
Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonu Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonu pro konstrukční použití Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ EAD 200005-00-01031)
ČSN EN 1168+A31)
ČSN EN 12737+A11)
ČSN EN 12794+A11)
ČSN EN 12794+A1/AC1)
ČSN EN 128431)
ČSN EN 132241)
ČSN EN 132251)
ČSN EN 13693+A11)
ČSN EN 13747+A21)
ČSN EN 13978-11)
ČSN EN 148431)
ČSN EN 14844+A21)
ČSN EN 149911)
ČSN EN 14992+A11)
ČSN EN 15037-11)
ČSN EN 15037-2+A11)
ČSN EN 15037-3+A11)
ČSN EN 15037-4+A11)
ČSN EN 15037-51)
ČSN EN 15050+A11)
ČSN EN 15201)
ČSN EN 152581)
ČSN EN 133693)
Zdicí prvky kategorie I (pro stěny, sloupy a příčky) Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 771-3+A11)
Zdicí prvky z umělého kamene Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 771-5+A11)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
2) Neharmonizované evropské výrobkové normy
3) Hlavní podpůrné normy

Uveřejněno