Štítek: Kompletační konstrukce

 • RETEK – LKS PVC rohový profil s tkaninou

  RETEK – LKS PVC rohový profil s tkaninou

  PVC rohové profily s armovací tkaninou jsou určeny k vyztužení a ochraně všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS. PVC rohové profily vyrábíme 100% z recyklovaného plastového odpadu. Technický list ke stažení Odkaz na další info výrobce: www.retek.cz  

 • Systém CLIMAVER® 360

  Systém CLIMAVER® 360

  Systém CLIMAVER® 360 je řešením pro výrobu VZT potrubí a tvarovek z panelů ze skelné vlny. Jedná se o samonosné vzduchotechnické potrubí k distribuci upravovaného vzduchu pro účely vytápění, větrání a klimatizace. Uhlíková stopa je nově snížena o 52 % a při výrobě se využívá výhradně ekologická elektrická energie. Panely jsou vyrobeny z více jak…

 • Deformačně separační pás CONIRAP bestr

  Deformačně separační pás CONIRAP bestr

  Deformačně separační pás (DSP) CONIRAP bestr je kompozitní stavební materiál určený pro pružnou separaci nosného zdiva od navazující vodorovné konstrukce. DSP svými vlastnostmi nejen plně nahradí dnes používané těžké živičné pásy, zlepšuje také přenos sil z vodorovných konstrukcí na svislé zděné konstrukce. Tlumí přenos hluku a vibrací mezi stěnovými a stropními konstrukcemi. Deformačně separační pás…

 • Panely Ecophon

  Panely Ecophon

  Většina akustických panelů je vyrobena ze skelné vlny 3. generace, obsahuje více než 70% recyklovaného skla a pojivo na rostlinné bázi. Připravili jsme program pro zpětný odběr odpadu z panelů přímo ze stavby. A navíc přijímáme zpět všechny panely vyrobené z 3. generace skelného vlákna např. při výměně stropu, demolici stavby apod.

 • Sádrokartonové desky Rigips

  Sádrokartonové desky Rigips

  K výrobě se používá recyklovaný papír a desky mohou obsahovat až 10 % recyklované sádry, která pochází z výrobního odpadu a také z odřezků a zbytků desek ze staveniště. Jejich řízeným tříděním na staveništi a recyklací je dokážeme vrátit zpět do výrobního procesu a redukovat tak ukládané množství těchto nepotřebných zbytků na skládkách, ochránit přírodní zdroje…

 • Desky na bázi dřeva

  Desky na bázi dřeva

  Pří výrobě desek na bázi dřeva je možné použít dřevěný recyklát pocházející z výroby panelů, montovaných výrobků a stavebních a demoličních odpadů. Jde o dřevěný materiál ve formě pilin, dřevovláknitého dřeva, odřezků z masivního dřeva nebo z kompozitních odřezků dřeva. Sádrokartonové desky musí splňovat ČSN EN 13986 +A1 (prohlášení o vlastnostech) Informace o požadavcích na desky…