Štítek: Ostatní plochy exteriér

  • Kamenivo do betonu

    Kamenivo do betonu

    Recyklované kamenivo pocházející ze stavebního a demoličního odpadu. Může obsahovat pouze betonový recyklát o složení dle ČSN EN 933-11 a vlastnostech dle ČSN EN 12620+A1 (prohlášení o vlastnostech). Jsou definovány dva typy recyklovaného kameniva dle složení a vlastností. Je možné požít pouze hrubou frakci kameniva, tj. částice větší než 4 mm.