Štítek: Svislé nosné konstrukce

 • Betonové prefabrikáty ERC-TECH

  Betonové prefabrikáty ERC-TECH

  ERC-TECH přináší unikátní a komplexní řešení pro stavební průmysl, které je zároveň řešením problematiky ekologických zátěží spojených s likvidací inertních stavebně demoličních odpadů. Konečné výrobky jsou betony/prefabrikované prvky s využitím recyklátu jako 100% náhrady přírodního kameniva pevnostních tříd C12/15 – C35/45, ve specifikacích XC1-XC4, XD1-XD2, XF1-XF4.

 • Beton s recyklovaným kamenivem

  Beton s recyklovaným kamenivem

  Může obsahovat hrubé recyklované betonové kamenivo, které splňuje požadavky ČSN EN 12620+A1. Procentuální množství recyklovaného kameniva v betonu je definováno v ČSN EN 206+A1 (prohlášení o shodě). Procentuální množství recyklovaného kameniva závisí na typu recyklovaného kameniva a expoziční třídě betonu.

 • Kamenivo pro malty

  Kamenivo pro malty

  Při použití recyklovaného kameniva jako kameniva pro malty se musí postupovat opatrně. Musí splňovat všechny požadavky uvedené v ČSN EN 13369 (prohlášení o vlastnostech).

 • Kamenivo do betonu

  Kamenivo do betonu

  Recyklované kamenivo pocházející ze stavebního a demoličního odpadu. Může obsahovat pouze betonový recyklát o složení dle ČSN EN 933-11 a vlastnostech dle ČSN EN 12620+A1 (prohlášení o vlastnostech). Jsou definovány dva typy recyklovaného kameniva dle složení a vlastností. Je možné požít pouze hrubou frakci kameniva, tj. částice větší než 4 mm.