Antuka

Antuku je možné vyrobit drcením odpadních keramických zdicích prvků a střešních tašek.
Musí splňovat požadavky na povrch sportovišť.
Musí splňovat požadavky na obsah nebezpečných látek definovaný v tabulkách 10.1 a 10.2 Vyhlášky č. 387/2016 Sb.

0%

100%

Energetické využití