Deformačně separační pás CONIRAP bestr

Deformačně separační pás (DSP) CONIRAP bestr je kompozitní stavební materiál určený pro pružnou separaci nosného zdiva od navazující vodorovné konstrukce. DSP svými vlastnostmi nejen plně nahradí dnes používané těžké živičné pásy, zlepšuje také přenos sil z vodorovných konstrukcí na svislé zděné konstrukce. Tlumí přenos hluku a vibrací mezi stěnovými a stropními konstrukcemi. Deformačně separační pás významným způsobem snižuje riziko vzniku trhlin ve zdivu v těsné blízkosti jeho použití. Prostřednictvím DSP je cihelné zdivo šetrně zatěžované v celé ploše uložení stropní konstrukce. Mimořádně vhodný také pro zdivo z cihel, kde je minimum cihelného střepu v kombinaci s izolační vatou. Dodávaná tloušťka 3mm spolehlivě a šetrně přenáší zatížení na cihlu i při pootočení uložené stropní konstrukce (250mm) v místě uložení až do 0,005 rad. Deformačně separační pás (DSP) CONIRAP-bestr je vyroben z pryžového granulátu pojeného polyuretanovým pojivem. Dodává se v různých šířkách tak, aby dokonale odseparoval nosné zdivo od stropní konstrukce. Standardně vyráběné  šíře pásu jsou 250 a 300mm. Jiné šíře na objednávku.

0%

100%

Energetické využití