Kamenivo pro malty

Při použití recyklovaného kameniva jako kameniva pro malty se musí postupovat opatrně.
Musí splňovat všechny požadavky uvedené v ČSN EN 13369 (prohlášení o vlastnostech).

0%

100%

Energetické využití