Plastová okna ALUPLAST

Aluplast používá ve svých hlavních profilech tzv. regenerát, což je materiál z vlastního výrobního závodu, určený na výrobu oken, který nebyl vystaven působení povětrnostních vlivů a byl určen k přepracování. Toto přepracování dokonce zlepšuje pevnostní charakteristiky. Zkušební ústav plastů VÚSAPL v Nitře se zabýval pevností rohů vyhotovených z vícenásobně extrudovaného materiálu a tato pevnost byla vyšší v průměru o 17% oproti svařeným profilem z prvotního PVC materiálu. Barva materiálu – šedá, okrová, případně jiná – je přirozeným důsledkem smíšení různých odřezků různých fólií a barev a dosažení bílé barvy neviditelných vnitřních stěn profilu přibarvováním bíle je tedy bezúčelné a neekonomické.

Systém IDEAL 8000 (na obrázku) začíná už se součinitelem prostupu tepla rámu Uf = 0,93 W / (m2K) a je tedy vhodnou volbou pro architekty a investory, kteří jsou nejen ekonomicky, ale i ekologicky orientovaní.

0%

100%

Energetické využití