Systém CLIMAVER® 360

Systém CLIMAVER® 360 je řešením pro výrobu VZT potrubí a tvarovek z panelů ze skelné vlny. Jedná se o samonosné vzduchotechnické potrubí k distribuci upravovaného vzduchu pro účely vytápění, větrání a klimatizace.

  • Uhlíková stopa je nově snížena o 52 % a při výrobě se využívá výhradně ekologická elektrická energie.
  • Panely jsou vyrobeny z více jak 55% recyklátu a jsou 100% recyklovatelné.
  • Výrobek disponuje označením CE.
  • Splňuje všechna kritéria spojená s Environmentálním prohlášením o produktu – EPD, hodnocení všech fází životního cyklu – LCA (Life Cycle Assessment) a další certifikace zajišťující kvalitu vnitřního prostředí budov.
  • CLIMAVER® 360 může pomoci k získání certifikací LEED, BREEAM a WELL pro nové budovy.

0%

100%

Energetické využití

https://www.linkedin.com/showcase/climaver-club/?viewAsMember=true

https://xpjtrade.sharepoint.com/:f:/g/Ejeu24FoGaBDpiCo0lm4kN8BXWNwxtIIyhmTZp_iEypf7g?e=0EWdar