Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!
FAQ

Proč je dobré si nechat zpracovat předdemoliční audit?

Předdemoliční audit by měl předcházet vzniku odpadů. Ke zpracovatelům odpadů by se měl dostat pouze ten materiál, který není možné využít v místě či blízkém okolí demolice. Jako jeden z nejlepších přístupů se jeví, zohlednit výsledky předdemoličního auditu v projektové dokumentaci stavby, která vzniká v místě demolice. Toto řešení vede k úspoře prostředků, které jsou vynaloženy na dopravu a zpracování odpadu a nákladů na pořízení a dopravu primárních surovin a nových výrobků.