Rubrika: Betony

  • Konstrukční betony pocházející z nosných prvků obytných budov nebo z dopravních staveb.

    Konstrukční betony pocházející z nosných prvků obytných budov nebo z dopravních staveb.

      Specifikace Konstrukční betony – betony pocházející z nosných prvků obytných budov nebo z dopravních staveb. Možné problémy spojené z recyklací Dostatečné oddělení výztuže. Riziko kontaminace úkapy ropných látek. Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a právní dokumenty Kamenivo pro použití s požadavky na  vysokou bezpečnost Kamenivo a filer do betonů, malt a cementových potěrů Prohlášení o…

  • Betony z podlah a základů

    Specifikace Betony z podlah a základů Možné problémy spojené z recyklací Mohou obsahovat vysoké podíly jílových složek. V případě průmyslových provozů mohou obsahovat stopy chemických látek používaných v příslušném průmyslu. Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a právní dokumenty Kamenivo Kamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí. – Vyhláška č. 387/2016 Sb.