Rubrika: Recyklované kamenivo

 • Kamenivo pro malty

  Kamenivo pro malty

  Při použití recyklovaného kameniva jako kameniva pro malty se musí postupovat opatrně. Musí splňovat všechny požadavky uvedené v ČSN EN 13369 (prohlášení o vlastnostech).

 • Kamenivo do betonu

  Kamenivo do betonu

  Recyklované kamenivo pocházející ze stavebního a demoličního odpadu. Může obsahovat pouze betonový recyklát o složení dle ČSN EN 933-11 a vlastnostech dle ČSN EN 12620+A1 (prohlášení o vlastnostech). Jsou definovány dva typy recyklovaného kameniva dle složení a vlastností. Je možné požít pouze hrubou frakci kameniva, tj. částice větší než 4 mm.

 • Kamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí.

  Kamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí.

  Recyklované kamenivo pocházející ze stavebního a demoličního odpadu. Může obsahovat betonový a směsný recyklát. Musí splňovat požadavky na obsah nebezpečných látek definovaný v tabulkách 10.1 a 10.2  vyhlášky č. 294/2005 Sb.