Kamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí.

Recyklované kamenivo pocházející ze stavebního a demoličního odpadu.

Může obsahovat betonový a směsný recyklát.

Musí splňovat požadavky na obsah nebezpečných látek definovaný v tabulkách 10.1 a 10.2  vyhlášky č. 294/2005 Sb.


Uveřejněno