Dřevo a výrobky ze dřeva

V následující tabulce je specifikován původní materiál, který pochází z dřevěných konstrukcí. Dřevo z dřevěných konstrukcí je možné dále využívat. V případě dekonstrukce, kdy dochází k oddělení jednotlivých materiálů, je možné znovu využít odpadní dřevěné konstrukce buď jako celek, nebo při výrobě desek na bázi dřeva, jako jsou dřevotřískové nebo dřevovláknité desky. U recyklace dřeva dochází ke konfliktu mezi materiálovou a energetickou recyklací.

SpecifikaceDřevo znosných konstrukcí (trámy, sloupy, krovy a další), dřevo z výplní otvorů (dřevěná okna, dveře) a dřevěný nábytek
Možné problémy spojené srecyklacíV průběhu užívání a demolice dřevěných konstrukcí může dojít ke znečištění recyklovaného materiálu nebezpečnými látkami (nevhodné nátěry). V případě demolice dochází z pravidla ke znehodnocení odpadního dřeva kontaminací ostatními materiály. Pak není možná materiálová ani energetická recyklace stavebního dřeva.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
Desky na bázi dřevaDesky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictvíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,2+,3 a 4ČSN EN 13986 +A11)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování