ČSN EN ISO/IEC 17024 ze dne 1. května 2013 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob

Plný text | Náhled

Tato evropská norma obsahuje principy a požadavky na orgány pro certifikaci osob podle specifických požadavků, včetně vývoje a udržování certifikačních schémat pro certifikaci osob.


Uveřejněno