Recyklát z betonu

Recyklát z betonu je recyklované kamenivo získané drcením  a tříděním betonu a betonových výrobků, obsah složky Rc  ≥ 90% hm.1, obsah (Ru + Rb) ≤ 6%, maximální obsah složky Rg ≤ 1% hm. Maximální obsah jiných, ostatních a plovoucích částic (X+Y+FL) je 3% hm. FL se stanovuje objemově podle ČSN EN 933-11. Pozn. Maximální množství plovoucích částic (FL) je 1%.

TP 210 MD ČR


Uveřejněno