Recyklát z vozovek

Recyklát z vozovek je recyklované kamenivo získané drcením a tříděním betonu, vrstev stmelených asfaltem nebo hydraulickým pojivem případně nestmelených vrstev a hrubozrnných zemin s celkovým obsahem složek Rc + Ra + Ru ≥ 95% hm. Maximální obsah složky Ra je 30% hm. Maximální obsah jiných, ostatních  a plovoucích částic (X+Y+FL) je 5% hm.

TP 210 MD ČR


Uveřejněno