Štítek: Stavební a demoliční odpad

 • Plastová příkopová tvarovka STABILPLASTIK

  Plastová příkopová tvarovka STABILPLASTIK

  Unikátní řešení pro odvod vody z liniových staveb, železnic a jiných provozních úseků, které bylo vyvinuto společností Stabilplastik ve spolupráci s ČVUT Praha. Tvarovka je kompatibilní s požadavky ŘSD a SŽDC. Žlab je zcela ze 100% plastového recyklátu. Hlavní výhody: nízká váha = nízké náklady na instalaci žebrování ve spodní části pro snadnou fixaci do…

 • Betonové prefabrikáty ERC-TECH

  Betonové prefabrikáty ERC-TECH

  ERC-TECH přináší unikátní a komplexní řešení pro stavební průmysl, které je zároveň řešením problematiky ekologických zátěží spojených s likvidací inertních stavebně demoličních odpadů. Konečné výrobky jsou betony/prefabrikované prvky s využitím recyklátu jako 100% náhrady přírodního kameniva pevnostních tříd C12/15 – C35/45, ve specifikacích XC1-XC4, XD1-XD2, XF1-XF4.

 • Replast

  Replast

  Replast – největší zpracovatel kabelového PVC na světě  Jsme česká společnost zabývající se od roku 1993 zpracováním recyklovaného kabelového PVC. Sídlo a výrobu naleznete v Plzni, kde vyrábíme podlahové desky či komponenty pro dopravní značení – podstavce pod značky, zpomalovací a vodící prahy a mnoho dalšího. To vše ze 100% recyklovaného materiálu.

 • Kolejový absorbér hluku BRENS STERED

  Kolejový absorbér hluku BRENS STERED

  Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED je vyroben z odpadu automobilního průmyslu a to z recyklovaných syntetických textilií a pryže. Jejich povrch tvoří přírodní vegetace, nejčastěji odolné rozchodníky rodu Sedum nebo naturalizovaný umělý trávník. Na 100 m dvoukolejné tratě se zpracuje cca. 16,5 tun syntetického a 27,5 tun pryžového recyklátu. Aplikace: CZ-Ostravě…

 • Plastová okna ALUPLAST

  Plastová okna ALUPLAST

  Aluplast používá ve svých hlavních profilech tzv. regenerát, což je materiál z vlastního výrobního závodu, určený na výrobu oken, který nebyl vystaven působení povětrnostních vlivů a byl určen k přepracování. Toto přepracování dokonce zlepšuje pevnostní charakteristiky. Zkušební ústav plastů VÚSAPL v Nitře se zabýval pevností rohů vyhotovených z vícenásobně extrudovaného materiálu a tato pevnost byla…

 • Panely Ecophon

  Panely Ecophon

  Většina akustických panelů je vyrobena ze skelné vlny 3. generace, obsahuje více než 70% recyklovaného skla a pojivo na rostlinné bázi. Připravili jsme program pro zpětný odběr odpadu z panelů přímo ze stavby. A navíc přijímáme zpět všechny panely vyrobené z 3. generace skelného vlákna např. při výměně stropu, demolici stavby apod.

 • Sádrokartonové desky Rigips

  Sádrokartonové desky Rigips

  K výrobě se používá recyklovaný papír a desky mohou obsahovat až 10 % recyklované sádry, která pochází z výrobního odpadu a také z odřezků a zbytků desek ze staveniště. Jejich řízeným tříděním na staveništi a recyklací je dokážeme vrátit zpět do výrobního procesu a redukovat tak ukládané množství těchto nepotřebných zbytků na skládkách, ochránit přírodní zdroje…

 • Desky na bázi dřeva

  Desky na bázi dřeva

  Pří výrobě desek na bázi dřeva je možné použít dřevěný recyklát pocházející z výroby panelů, montovaných výrobků a stavebních a demoličních odpadů. Jde o dřevěný materiál ve formě pilin, dřevovláknitého dřeva, odřezků z masivního dřeva nebo z kompozitních odřezků dřeva. Sádrokartonové desky musí splňovat ČSN EN 13986 +A1 (prohlášení o vlastnostech) Informace o požadavcích na desky…

 • Antuka

  Antuka

  Antuku je možné vyrobit drcením odpadních keramických zdicích prvků a střešních tašek. Musí splňovat požadavky na povrch sportovišť. Musí splňovat požadavky na obsah nebezpečných látek definovaný v tabulkách 10.1 a 10.2 Vyhlášky č. 387/2016 Sb.

 • Beton s recyklovaným kamenivem

  Beton s recyklovaným kamenivem

  Může obsahovat hrubé recyklované betonové kamenivo, které splňuje požadavky ČSN EN 12620+A1. Procentuální množství recyklovaného kameniva v betonu je definováno v ČSN EN 206+A1 (prohlášení o shodě). Procentuální množství recyklovaného kameniva závisí na typu recyklovaného kameniva a expoziční třídě betonu.