Kolejový absorbér hluku BRENS STERED

Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED je vyroben z odpadu automobilního průmyslu a to z recyklovaných syntetických textilií a pryže. Jejich povrch tvoří přírodní vegetace, nejčastěji odolné rozchodníky rodu Sedum nebo naturalizovaný umělý trávník. Na 100 m dvoukolejné tratě se zpracuje cca. 16,5 tun syntetického a 27,5 tun pryžového recyklátu. Aplikace: CZ-Ostravě 08/2017; SK-Košice 04/2018. Absorbéry je možné po ukončení životnosti opět recyklovat.


Uveřejněno