Tip materiálu: V dalších odvětvích

  • Plastové stavební výrobky

    V následující tabulce je specifikováno využití materiálů pocházejících z plastových stavebních výrobků. Z pravidla se jedná o kanalizační a vodovodní trubky, podlahové a stropní krytiny. Při dostatečném oddělení plastů ze stavebního a demoličního odpadu jsou jednotlivé druhy plastů od sebe odděleny a použity pro výrobu nových plastových výrobků. Při nedostatečném oddělení různých druhů plastů dochází…

  • Konstrukční kovové stavební díly

    V následující tabulce je specifikováno využití materiálů pocházejících z konstrukčních kovových stavebních dílů. Z pravidla se jedná o konstrukční kovové prvky, kovové profily, betonářská výztuž, spojovací prostředky a další. Při dostatečném oddělení kovů ze stavebního a demoličního odpadu začíná jejich recyklace ve sběrných surovinách, kde jsou tříděny na stanovené materiály. Některé materiály je možné rovnou používat…