Betony z dopravních staveb

V následujících tabulkách jsou specifikovány původní betonové konstrukce, ze kterých recyklací může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Recyklovaný materiál z betonových konstrukcí, které je možné dále využívat v dopravních nebo vodohospodářských stavbách. Každý tento původ s sebou nese problémy spojené s recyklací a následným využitím ve stavebních výrobcích.

Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb, na které se nevztahuje ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ve znění pozdějších změn a shoda se posuzuje podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. se při posuzování shody postupuje dle Technických návodů.

Specifikace Betony z vozovek
Možné problémy spojené s recyklací Rozpínavé reakce (AKR apod.), které mohou ovlivnit kvalitu nových betonů, pokud se takový materiál v těchto betonech použije.

Možná kontaminace materiálem podkladní vrstvy

Možná kontaminace ropnými látkami, pokud se jedná o betony stojánek letištních ploch nebo dopravních ploch u čerpacích stanic.

Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a právní dokumenty
Kamenivo Kamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí.  Vyhláška č. 294/2005 Sb.
Kamenivo pro použití s požadavky na  vysokou bezpečnost Kamenivo pro nezpevněné a hydraulicky zpevněné směsi Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 13242 +A11)

ČSN EN 130551)

ČSN EN 933-33)

ČSN EN 1097-13)

ČSN EN 1097-23)

ČSN EN 132853)

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy. Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 130431)
Kamenivo pro vodní stavby Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 13383-11)

ČSN EN 13383-23)

Beton Beton Prohlášení o shodě ČSN EN 206 + A12)

ČSN P 73 24042)

ČSN EN 14487-12)

Cementobetonové kryty Cementobetonové kryty Prohlášení o shodě ČSN EN 13877-12)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
2) Neharmonizované evropské výrobkové normy
3) Hlavní podpůrné normy

 

Specifikace Konstrukční betony včetně betonových pražců
Možné problémy spojené z recyklací Nedostatečné oddělení výztuže.

Riziko kontaminace úkapy ropných látek.

Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a právní dokumenty
Kamenivo Kamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí.  Vyhláška č. 294/2005 Sb.
Kamenivo pro použití s požadavky na  vysokou bezpečnost Kamenivo pro nezpevněné a hydraulicky zpevněné směsi Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 13242 +A11)

ČSN EN 130551)

ČSN EN 933-33)

ČSN EN 1097-13)

ČSN EN 1097-23)

Kamenivo pro vodohospodářské stavby Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 13383-11)

ČSN EN 13383-23)

Beton Beton Prohlášení o shodě ČSN EN 206 + A12)

ČSN P 73 24042)

ČSN P 73 24502)

ČSN EN 14487-12)

1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
2) Neharmonizované evropské výrobkové normy
3) Hlavní podpůrné normy