Betony z dopravních staveb

V následujících tabulkách jsou specifikovány původní betonové konstrukce, ze kterých recyklací může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Recyklovaný materiál z betonových konstrukcí, které je možné dále využívat v dopravních nebo vodohospodářských stavbách. Každý tento původ s sebou nese problémy spojené s recyklací a následným využitím ve stavebních výrobcích.

Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb, na které se nevztahuje ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ve znění pozdějších změn a shoda se posuzuje podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. se při posuzování shody postupuje dle Technických návodů.

SpecifikaceBetony z vozovek
Možné problémy spojené srecyklacíRozpínavé reakce (AKR apod.), které mohou ovlivnit kvalitu nových betonů, pokud se takový materiál v těchto betonech použije.Možná kontaminace materiálem podkladní vrstvyMožná kontaminace ropnými látkami, pokud se jedná o betony stojánek letištních ploch nebo dopravních ploch u čerpacích stanic.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a právní dokumenty
KamenivoKamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí. Vyhláška č. 294/2005 Sb.
Kamenivo pro použití s požadavky na  vysokou bezpečnostKamenivo pro nezpevněné a hydraulicky zpevněné směsiProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 13242 +A11)ČSN EN 130551)ČSN EN 933-33)ČSN EN 1097-13)ČSN EN 1097-23)ČSN EN 132853)
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy.Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 130431)
Kamenivo pro vodní stavbyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 13383-11)ČSN EN 13383-23)
BetonBetonProhlášení o shoděČSN EN 206 + A12)ČSN P 73 24042)ČSN EN 14487-12)
Cementobetonové krytyCementobetonové krytyProhlášení o shoděČSN EN 13877-12)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
2) Neharmonizované evropské výrobkové normy
3) Hlavní podpůrné normy
SpecifikaceKonstrukční betony včetně betonových pražců
Možné problémy spojené zrecyklacíNedostatečné oddělení výztuže.Riziko kontaminace úkapy ropných látek.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a právní dokumenty
KamenivoKamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí. Vyhláška č. 294/2005 Sb.
Kamenivo pro použití s požadavky na  vysokou bezpečnostKamenivo pro nezpevněné a hydraulicky zpevněné směsiProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 13242 +A11)ČSN EN 130551)ČSN EN 933-33)ČSN EN 1097-13)ČSN EN 1097-23)
Kamenivo pro vodohospodářské stavbyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 13383-11)ČSN EN 13383-23)
BetonBetonProhlášení o shoděČSN EN 206 + A12)ČSN P 73 24042)ČSN P 73 24502)ČSN EN 14487-12)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
2) Neharmonizované evropské výrobkové normy
3) Hlavní podpůrné normy