Tip materiálu: Z pozemních staveb

 • Výplně stavebních otvorů

  V následujících tabulkách je specifikováno využití materiálů pocházejících z výplní stavebních otvorů. Z pravidla se jedná o okenní a dveřní rámy a výplně. Rámy mohou být plastové, dřevěné a kovové. Plastové rámy mohou být při dekonstrukci zpracovány na vstupní surovinu pro výrobu nových plastových rámů. Možné způsoby pracování dřeva jsou při výrobě desek na bázi dřeva,…

 • Tepelné a akustické izolace

  V následujících tabulkách jsou specifikovány různé druhy tepelných a akustických izolací. Pěnové polystyrény i minerální vatu lze při výrobě snadno recyklovat. Mnohdy dnes již funguje zpětný odběr odpadních tepelných izolací, které vznikly v průběhu výstavby. Problematická je recyklace izolací, které byly použity ve stavbě. Často dochází k jejich „znečištění“ lepidly či omítkami, které není snadné při demolici nebo…

 • Dřevo a výrobky ze dřeva

  V následující tabulce je specifikován původní materiál, který pochází z dřevěných konstrukcí. Dřevo z dřevěných konstrukcí je možné dále využívat. V případě dekonstrukce, kdy dochází k oddělení jednotlivých materiálů, je možné znovu využít odpadní dřevěné konstrukce buď jako celek, nebo při výrobě desek na bázi dřeva, jako jsou dřevotřískové nebo dřevovláknité desky. U recyklace dřeva dochází ke konfliktu mezi materiálovou…

 • Sádrokartonové desky

  V následující tabulce je specifikován původní materiál, které pochází ze sádrokartonových desek. Ty tvoří více než 95% sádrovce (hydratovaný síran vápenatý, dihydrát síranu vápenatého), který je opakovaně recyklovatelný pokud nedojde k jeho znečištění. Z důvodu vysokých nároků kladených na postup demolice se v tuto chvíli většina odpadů ze sádrokartonových desek skládkuje. Ukládání tohoto materiálu na skládku vede v případě nesprávného skládkování…

 • Cihly, zdicí prvky, keramické obklady a sanitární keramika

  V následující tabulce jsou specifikovány původní materiály, které pochází ze převážně ze zděných konstrukcí, které často obsahují části keramických obkladů a sanitární keramiky. Jde především o směs keramických zdicích prvků, zdicích prvků z pórobetonu, ale může obsahovat i keramické obklady, maltu, omítku, sanitární keramiku a další. Recyklovaný materiál vznikající z této směsi, má v případě, že neobsahuje nežádoucí škodlivé…

 • Betony a betonové konstrukce

  Zde jsou specifikovány původní betonové konstrukce, ze kterých recyklací může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Recyklovaný materiál z betonových konstrukcí, které je možné dále využívat v pozemním stavitelství, mohou pocházet z budov (betony z podlah, betony ze základových konstrukcí, betony z konstrukčních prvků, betonové zdicí prvky) nebo z dopravních staveb, které byly převezeny do recyklačního střediska. Každý tento…