Tip materiálu: Z pozemních staveb

 • Kovy z průmyslu

  V následující tabulce jsou specifikovány materiály na bázi kovů z průmyslu, strojírenství a z obalů. Tyto materiály jsou cennou komoditou a končí většinou ve sběrných surovinách, kde se vykupují, dále třídí a jsou poskytnuty zpracovatelům kovů k dalšímu využití. V tabulce jsou dále ukázány možné způsoby využití jednotlivých druhů kovů, hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené…

 • Kompozitní obaly

  V následující tabulce jsou specifikovány materiály na bázi kompozitních obalů. Recyklované kompozitní obaly použitelné do stavebních výrobků pochází z vytříděného komunálního odpadu. V tabulce jsou dále ukázány možné způsoby využití recyklovaných kompozitních obalů, hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí pozemních staveb. Specifikace Kompozitní obaly z komunálního…

 • Nábytkářské dřevo a výrobky ze dřeva

  V následující tabulce jsou specifikovány materiály na bázi dřeva. Dřevo použitelné do stavebních výrobků může pocházet z nábytku či dřevozpracovatelského průmyslu. V tabulce jsou dále ukázány možné způsoby využití odpadního dřeva, hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí pozemních staveb. Specifikace Nábytkářské dřevo, dřevozpracovatelský průmysl Využití Výroba…

 • Pneumatiky

  V následující tabulce jsou specifikovány možnosti použití starých pneumatik a výrobků z pryže (např. pryžová těsnění, dopravníkové pásy) jako vstupní suroviny pro stavební výrobky. Dále jsou uvedeny hlavní úskalí dalšího využití. Na závěr jsou uvedeny možné způsoby využití recyklovaných pneumatik v konstrukcích pozemních staveb. V tabulkách jsou dále ukázány možné způsoby využití odpadních pneumatik, hodnotící systém a technické…

 • Papír

  V následující tabulce jsou specifikovány možnosti použití recyklovaného papíru jako vstupní suroviny pro stavební výrobky. V tabulkách jsou dále ukázány možné způsoby využití papíru ve stavebních výrobcích, hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí pozemních staveb. Specifikace Recyklovaný papír z komunálního odpadu Využití Foukaná celulóza – tepelné a akustické izolace Vlákna…

 • Sklo

  V následující tabulkách jsou specifikovány druhy skla, které je možné použít jako vstupní surovinu pro stavební výrobky. Sklo se třídí do speciálních kontejnerů a je dále zpracováno pro výrobu materiálů na bázi skla. Sklo je materiál, který lze při správném třídění recyklovat vícenásobně. Při využití recyklovaného odpadního skla pro výrobu izolačních materiálů se šetří energie,…

 • Plasty

  V následujících tabulkách jsou specifikovány druhy plastů, které je možné použít jako vstupní surovinu pro stavební výrobky. Jednotlivé druhy plastů se používají ve výrobě stavebních výrobků jako vstupní surovina například pro výrobu plotovek, obkladů teras, podlahových krytin, folií a dalších. V tabulkách jsou dále ukázány možné způsoby využití jednotlivých druhů plastů a hodnotící systém a technické normy…

 • Energosádrovec

  V následující tabulce je specifikován energosádrovec, který vzniká jako vedlejší produkt při odsířením spalin metodou mokré vápencové vypírky při výrobě elektrické energie spalováním uhlí. Enegrosádrovec se již řadu let běžně používají například při výrobě výrobků ze sádry či výrobě cementu. V tabulce jsou dále ukázány možné způsoby využití a hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy…

 • Popely a popílky

  V následujících tabulkách jsou specifikovány různé druhy popelů a popílků, ze kterých může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Popely a popílky, které je možné dále využívat v pozemním stavitelství, vznikají jako vedlejší energetický produkt. Popílky se již řadu let běžně používají například při výrobě cementu. Rozlišujeme několik druhů popílků, každý takový druh s sebou nese…

 • Strusky

  V následujících tabulkách jsou specifikovány různé druhy strusek, ze kterých může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Strusky, které je možné dále využívat v pozemním stavitelství, vznikají jako vedlejší produkt termických a spalovacích procesů či při výrobě oceli. Další možností jsou alkalicky aktivovaná pojiva na bázi granulované vysokopecní strusky, vysokoteplotních strusek, granulovaných (skelných)…