Rubrika: FAQ

 • Zhorší se vlastnosti betonu, když se přírodní kamenivo nahradí recyklovaným betonovým kamenivem?

  Ano, ale záleží na kvalitě recyklovaného kameniva a na míře náhrady. Při využití kvalitního recyklovaného kameniva pocházejícího ze selektivní demolice, které splňuje požadavky na kamenivo do betonu dle ČSN EN 12620 + A1, a náhradě do 30% hrubé frakce, jak umožňuje norma ČSN EN 206 + A2, nedochází k zásadnímu zhoršení vlastností betonu. Při vyšších…

 • Jak je možné využít betonový recyklát?

  Betonový recyklát je možné použít například pro úpravu terénu či zasypávání, pak se řídí požadavky Vyhlášky č. 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. V tomto případě je třeba v místě stavby vybudovat mobilní recyklační linku, pro úpravu suťového recyklátu. Popřípadě je možné v místě stavby vybudovat mobilní betonárnu a využít recyklované betonové kamenivo…

 • Jaké materiály je možné zpracovat v místě demolice?

  Pro maximální využití materiálů a výrobků v místě demolice je předdemoliční audit, která určuje, jaké materiály, výrobky je možné při dekonstrukci/selektivní demolici získat. Nejlepší je využít celé konstrukční prvky (například stropní panely, nosníky apod.) popřípadě výrobky (LOP, výplně otvorů apod.), je však třeba ověřit, zda je možné z pohledu legislativy či požadavků projektové dokumentace, proto…

 • Co je dekonstrukce či selektivní demolice a jak se liší od standartní demolice?

  Dekonstrukce či selektivní demolice je postup odstranění stavby, kdy jsou jednotlivé konstrukční prvky či výrobky postupně rozebírány a tříděny do oddělených kontejnerů či big-bagů. Nejprve bývá budova vyklizena od vybavení a zařizovacích předmětů, následně přijdou na řadu výplně otvorů, rozebíratelné příčky, podlahové krytiny, krovy apod. V dalším kroku je pak strojově odstraněn kontaktní zateplovací systém.…

 • Proč je dobré si nechat zpracovat předdemoliční audit?

  Předdemoliční audit by měl předcházet vzniku odpadů. Ke zpracovatelům odpadů by se měl dostat pouze ten materiál, který není možné využít v místě či blízkém okolí demolice. Jako jeden z nejlepších přístupů se jeví, zohlednit výsledky předdemoličního auditu v projektové dokumentaci stavby, která vzniká v místě demolice. Toto řešení vede k úspoře prostředků, které jsou…

 • Co je předdemoliční audit?

  Audity před demolicí a před rekonstrukcí poskytují stavebníkům nezávislé poradenství o produktech a materiálech, které lze znovu použít nebo recyklovat. Audit obsahuje souhrn materiálů a odhad jejich množství a návrhem jak s ním dále nakládat. Vzhledem k dopadům spojeným s dopravou, je vždy lepší maximum odpadu zpracovat v místě a využít pro novou stavbu, popřípadě…