Tip materiálu: Z dopravních a vodohospodářských staveb

 • Kovy pro dopravní stavby

  V následující tabulce jsou specifikovány materiály na bázi kovů z průmyslu, strojírenství a z obalů. Tyto materiály jsou cennou komoditou a končí většinou ve sběrných surovinách kde se vykupují, dále třídí a jsou poskytnuty zpracovatelům kovů k dalšímu využití. V tabulce jsou dále ukázány možné způsoby využití jednotlivých druhů kovů, hodnotící systém a technické normy…

 • Pneumatiky pro dopravní stavby

  V následující tabulce jsou specifikovány možnosti použití recyklovaných pneumatik jako vstupní suroviny pro stavební výrobky. Dále jsou uvedeny komplikace dalšího využití. Na závěr jsou uvedeny možné způsoby využití recyklovaných pneumatik v konstrukcích pozemních staveb. V tabulkách jsou dále ukázány možné způsoby využití odpadních pneumatik, hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací…

 • Sklo v dopravních stavbách

  Sklo se třídí do speciálních kontejnerů a je dále zpracováno pro výrobu materiálů na bázi skla. Sklo je materiál, který lze při správném třídění recyklovat vícenásobně. Recyklované sklo je možné využívat jako přísadu do asfaltových směsí.

 • Popely a popílky v dopravních stavbách

  V následujících tabulkách jsou specifikovány různé druhy popelů a popílků, ze kterých může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Popely a popílky, které je možné dále využívat v dopravních stavbách, vznikají jako vedlejší energetický produkt. Popílky se již řadu let běžně používají například při výrobě cementu. Rozlišujeme několik druhů popílků, každý tento druh…

 • Strusky v dopravních stavbách

  V následujících tabulkách jsou specifikovány různé druhy strusek, ze kterých může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Strusky, které je možné dále využívat v dopravních stavbách, vznikají jako vedlejší produkt termických a spalovacích procesů či při výrobě oceli. Další možností jsou alkalicky aktivovaná pojiva na bázi granulované vysokopecní strusky, vysokoteplotních strusek, granulovaných (skelných) ocelářských strusek.…

 • Zemina z dopravních staveb

  V následující tabulce jsou specifikovány původní zeminy z dopravních staveb, které jsou dále využitelné jako výrobky nebo vstupní suroviny. Původ materiálu s sebou nese problémy spojené s recyklací a následným využitím ve stavebních výrobcích. Specifikace Zemina z dopravních staveb Možné problémy spojené s recyklací Riziko technicky nevhodné zeminy, které se týká pouze a výhradně případů výstavby novostaveb (při rekonstrukcích se získává…

 • Asfaltové směsi

  V následující tabulce jsou specifikovány původní asfaltové směsi, ze kterých recyklací může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Recyklované asfaltové směsi je možné dále využívat v dopravních stavbách. Původ materiálu s sebou nese problémy spojené s recyklací a následným využitím ve stavebních výrobcích. Specifikace Asfaltové vrstvy vozovek a obdobných dopravních ploch Možné problémy spojené s recyklací Teoretická…

 • Betony z dopravních staveb

  V následujících tabulkách jsou specifikovány původní betonové konstrukce, ze kterých recyklací může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Recyklovaný materiál z betonových konstrukcí, které je možné dále využívat v dopravních nebo vodohospodářských stavbách. Každý tento původ s sebou nese problémy spojené s recyklací a následným využitím ve stavebních výrobcích. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb,…

 • Kamenivo z konstrukčních vrstev dopravních staveb

  V následující tabulce je specifikováno původní kamenivo z konstrukčních vrstev dopravních staveb, ze kterého recyklací může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Recyklované kamenivo z konstrukčních vrstev dopravních staveb lze dále využívat v dopravních nebo vodohospodářských stavbách. Každý tento původ s sebou nese problémy spojené s recyklací a následným využitím ve stavebních výrobcích.…